De Sprong weet dat we als school een belangrijke plaats innemen in het leven van de jongeren. Behalve onderwijskundige taken hebben we ook een signalerende functie ten aanzien van problemen of probleemgedrag bij onze leerlingen.

Om onze leerlingen en hun ouders/verzorgers verder te kunnen helpen, is binnen onze school een zorgteam aanwezig. We begeleiden leerlingen op school en zijn behulpzaam met tips bij moeilijke opvoedingssituaties of helpen met een verwijzing naar andere hulpverleningsinstanties. We werken met een vast stappenplan.

Via het telefoonnummer van de school (0115-6172 87) kunt u contact opnemen met het zorgteam.

Het zorgteam komt om de week bij elkaar. Ze bespreken leerlingen die door de leerkracht of hun ouders gemeld worden en die extra ondersteuning nodig hebben en andere onderwerpen die met (preventieve) zorg te maken hebben.

Eén keer per maand hebben we een ZAT-overleg (Zorg Advies Team). In het ZAT kunnen andere instanties deelnemen zoals een GGD-arts, de leerplichtambtenaar, zorginstellingen of de politie.