De Sprong weet dat we als school een belangrijke plaats innemen in het leven van de jongeren. Behalve onderwijskundige taken hebben we ook een signalerende functie ten aanzien van problemen of probleemgedrag bij onze leerlingen.

Om onze leerlingen en hun ouders/verzorgers verder te kunnen helpen, is binnen onze school een zorgteam aanwezig. We begeleiden leerlingen op school en zijn behulpzaam met tips bij moeilijke opvoedingssituaties of helpen met een verwijzing naar andere hulpverleningsinstanties. We werken met een vast stappenplan.

Via het telefoonnummer van de school (0115-6172 87) kunt u contact opnemen met het zorgteam.

Het zorgteam bestaat uit twee gedragsdeskundigen. Dit team komt elke week bij elkaar. Ze bespreken leerlingen die door de leerkracht of hun ouders gemeld worden en die extra ondersteuning nodig hebben.

Vijf keer per jaar hebben we een ZAT-overleg (Zorg Advies Team). In het ZAT kunnen andere instanties deelnemen zoals een GGD-arts, de leerplichtambtenaar, zorginstellingen of de politie.