Op deze pagina vindt u informatie over onze aanmeldprocedure, de medezeggenschapsraad en de ouderraad.

De rol van ouders/verzorgers

Het team vindt het belangrijk om goed samen te werken met de ouders. U bent altijd welkom om langs te komen op school of telefonisch contact op te nemen. Wij zullen u informeren door middel van de nieuwsbrief, ouder- en informatieavonden en bellen wanneer nodig.

Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor uw zoon/dochter. De mentor houdt u op de hoogte van de vorderingen en stuurt een uitnodiging voor de oudergesprekken.

Onderbouw

Twee keer per jaar, in januari en in juni wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek op school. Tijdens deze gesprekken wordt het OPP (ontwikkel Perspectief Plan) besproken.

Bovenbouw

Twee keer per jaar, in januari en in juni wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek op school. Tijdens deze gesprekken wordt het OPP (ontwikkel Perspectief Plan) besproken.

Stage, school- en uitstroommogelijkheden komen ook aan bod.