De Sprong is een school voor praktijkonderwijs aan kinderen van 12 tot 18 jaar. Doordat de leerlingen moeite hebben met leren, kunnen zij niet toegelaten worden in het reguliere VMBO. Zij komen via indicatie bij het praktijkonderwijs.

Het doel van praktijkschool De Sprong is de leerlingen voorbereiden op een zelfstandig bestaan op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. In het praktijkonderwijs krijgen de leerlingen theorielessen, praktijkvakken en lopen ze stage. Leerlingen kunnen na De Sprong doorleren of uitstromen naar arbeid.

Wij vinden het erg belangrijk een veilige omgeving te zijn voor leerlingen en leraren. In een sfeer van rust en vertrouwen wordt er met elkaar samengewerkt, we luisteren naar elkaar en hebben respect voor elkaars opvattingen.