Wij vragen geen vrijwillige bijdrage en bijdrage in de schoolkosten van de ouders/verzorgers.