Praktijkschool De Sprong vraagt jaarlijks van ouders een bijdrage voor kosten die niet door de overheid betaald worden. Naast een vaste bijdrage voor kosten die samenhangen met het lesprogramma (de schoolkosten) wordt een klein bedrag gevraagd voor extraatjes die de sfeer op school bevorderen (de ouderbijdrage). Denk bijv. aan een traktatie tijdens een uitstapje.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022/2023 vastgesteld op € 10,- per leerling per schooljaar.

Dit betreft een vrijwillige bijdrage, waaruit schoolbenodigdheden of -activiteiten betaald worden, die niet onder de rijksbekostiging vallen. Begin van het schooljaar ontvangt u een factuur.