Onderbouw

Na de basisschool komt een leerling in klas 1 terecht. In de eerste schoolweek volgen zij een kennismakingsprogramma. De vakken Nederlands, rekenen, cultuur en maatschappij (cuma), informatiekunde, sociale competentie en Engels worden gegeven. Bewegingsonderwijs wordt in de sporthal De Vliegende Vaart gegeven. Ook de praktijkvakken, techniek, horeca, zorg & welzijn en groen komen aan bod.

In klas 3 krijgen de leerlingen uitleg over verschillende beroepen, bezoeken bedrijven, en maken verslagen. Zo krijgen zij een brede kijk op het beroepsveld en hun mogelijkheden. Leerlingen die al stagevaardig zijn gaan al vanaf het begin van het schooljaar op ‘snuffelstage’.

Aan het eind van het schooljaar kiezen leerlingen twee richtingen.

 • techniek; hout en metaaltechniek
 • zorg & welzijn/ schoonmaak
 • horeca
 • groen
 • detail/ logistiek/ magazijnbeheer

Toetsen en testen maken onderdeel uit van het schooljaar om te komen tot een individueel handelingsplan. In het voorjaar wordt de AMN toets afgenomen.

Toetsen en testen maken onderdeel uit van het schooljaar om te komen tot een individueel handelingsplan.
Excursies en schoolkamp staan op het programma.

Twee keer per jaar worden de vorderingen van de leerlingen besproken met de ouders.

Vakken onderbouw

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Cultuur en maatschappij
 • Leren Leren/ SOVA
 • Economie
 • Sector oriĆ«ntatie
 • Bewegingsonderwijs
 • Zorg en Welzijn
 • Groen
 • Horeca
 • Techniek

Bovenbouw

Vanaf klas 4 ga je 2 dagen stage lopen. De stageplaats past bij de praktijkvakken die je hebt gekozen. Je krijgt ook nog theorievakken. Deze theorie wordt steeds meer gericht op de praktijk.

Je kunt ook meedoen aan het PROMBO traject. Als je aan dit traject meedoet krijg je extra begeleiding om de overstap naar het Scalda te kunnen maken. Wanneer je examen hebt gedaan in klas 5 en je hebt je stage goed afgerond kun je je inschrijven op het MBO.

 

 

Vakken bovenbouw

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Ondernemend gedrag
 • Cultuur en maatschappij
 • Economie / detail
 • Magazijnbeheer
 • Logistiek
 • Bewegingsonderwijs
 • Zorg en Welzijn
 • Groen
 • Horeca
 • Techniek