Wonen - werken - vrije tijd - burgerschap

De Sprong is een school voor praktijkonderwijs. De school biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die vooral sterk zijn op het gebied van praktische vaardigheden. Door de nadruk op de praktijk, worden de leerlingen het best voorbereid op een arbeidsplaats in een bedrijf. De Sprong heeft goede contacten met bedrijven en instellingen. Daarom komen de (toekomstige) werkplek en wat de school biedt goed met elkaar overeen. Ons doel is om elke leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst, zowel op de arbeidsmarkt als bij uitstroom naar het vervolgonderwijs.

Lessentabel

In het praktijkonderwijs worden er naast de algemeen vormende vakken ook praktijkvakken aangeboden. Voor de uitwerking van de lessentabel verwijzen we u naar de schoolgids.

De leerling centraal

De school werkt met een ontwikkelingsplan (OPP) voor iedere leerling.
In het OPP benoemt de leerling in overleg met zijn of haar mentor:

  •  wat hij/ zij wil leren
  •  waar de (beroeps)interesses liggen
  •  wat hij/ zij goed kan (competenties)
  •  wat hij/ zij nodig heeft (aan competenties) voor de gekozen richting/ vakken
  •  hoe hij/ zij dat wil bereiken
  •  het uitstroomprofiel

Twee keer per schooljaar wordt het geprint en ondertekend door leerling, ouders en school.