Begeleiding

De stagebegeleiders, E.J. Wilting, A. Kind en  A. Wilting gaan op zoek naar een geschikte stageplaats. Zij overleggen met de leerlingen en hun ouders over de mogelijkheden.

Wekelijks hebben de stageleerlingen een gesprek met hun stagebegeleider over hun stage.
De leerling heeft een stageboekje met een weekverslag. De leerling zorgt dat het bedrijf dit invult. Zo kan de leerling gevolgd worden. Ook houdt de stagebegeleider telefonisch contact met het bedrijf en gaat regelmatig op bezoek.

Tijdens ouderavonden wordt de stage besproken. Als er eerder problemen zijn, kan er met de stagebegeleiders of de stagecoördinator contact opgenomen worden via school.

Wanneer u vragen heeft omtrent het stage lopen, dan kunt u altijd contact opnemen met de school.

Ziek/afwezig

Bij afwezigheid op stage meldt de leerling dit bij het stagebedrijf en de school.

Stage contract

De school stelt een stagecontract op met het bedrijf en de leerling. In dit stagecontract zijn afspraken over verzekeringen gemaakt.

Stagedagen

Klas 3 loopt één dag in de week stage.

Klas 4 en 5 lopen  twee dagen in de week stage.
Klas 6 loopt drie dagen in de week stage.

Snuffelstage

De leerlingen worden in klas 3 al voorbereid op het stage lopen tijdens het vak sectororiëntatie.

Tijdens dit schooljaar gaan de leerlingen in de verschillende sectoren 1 dag per week gedurende 9 weken snuffelstage lopen.

Aan het begin van het 3e leerjaar wordt per leerling gekeken of hij/zij stagevaardig is.

Doel

De stage is in eerste instantie bedoeld om kennis te maken met het werkveld. Voor leerlingen die kunnen/mogen doorstromen naar het Entree-traject in klas 4/5 is een goede beoordeling van de stage een must.

In klas 5/6 wordt er gekeken naar mogelijkheden voor een baan na de schoolperiode op De Sprong. Wanneer een leerling een goede werkhouding heeft, is de kans groter om in klas 6 uit te stromen naar werk. Ook op school zal de leerling zijn inzet moeten tonen.

Wajong/WSW

Regelmatig wordt er overlegd met het UWV over leerlingen. Voor sommige leerlingen vragen wij in overleg met de leerling en zijn ouders een Wajong-uitkering aan of WSW.  Zo wordt de mogelijkheid van uitstroom naar werk vergroot.

Jobcoach

Als een leerling werk heeft, kan de school een jobcoach traject aanvragen. Zo kan de leerling vanuit school nog een tijdje begeleid worden.