Begeleiding

De stagebegeleiders, E.J. Wilting, A. Kind en  A. Wilting gaan op zoek naar een geschikte stageplaats. Zij overleggen met de leerlingen en hun ouders over de mogelijkheden.

Wekelijks hebben de stageleerlingen een gesprek met hun stagebegeleider over hun stage.
De leerling heeft een stageboekje met een weekverslag. De leerling zorgt dat het bedrijf dit invult. Zo kan de leerling gevolgd worden. Ook houdt de stagebegeleider telefonisch contact met het bedrijf en gaat regelmatig op bezoek.

Tijdens ouderavonden wordt de stage besproken. Als er eerder problemen zijn, kan er met de stagebegeleiders of de stagecoördinator contact opgenomen worden via school.

Wanneer u vragen heeft omtrent het stage lopen, dan kunt u altijd contact opnemen met de school.

Ziek/afwezig

Bij afwezigheid op stage meldt de leerling dit bij het stagebedrijf en de school.

Stage contract

De school stelt een stagecontract op met het bedrijf en de leerling. In dit stagecontract zijn afspraken over verzekeringen gemaakt.

Stagedagen

Klas 3 loopt één dag in de week stage.

Klas 4 en 5 lopen  twee dagen in de week stage.
Klas 6 loopt drie dagen in de week stage.

Snuffelstage

De leerlingen worden in klas 3 al voorbereid op het stage lopen tijdens het vak sectororiëntatie.

Tijdens dit schooljaar gaan de leerlingen in de verschillende sectoren 1 dag per week gedurende 9 weken snuffelstage lopen.

Aan het begin van het 3e leerjaar wordt per leerling gekeken of hij/zij stagevaardig is.

De stage is in eerste instantie bedoeld om kennis te maken met het werkveld. Je kunt op deze manier ervaren of de door jou gekozen sector bij je past.