De toelatingsprocedure

  1. Het schooladvies van de  basisonderwijs is praktijkonderwijs.
  2. Ouders melden hun kind aan bij Samenwerkingsverband VO Zeeuws-Vlaanderen via het Loket Zorgonderwijs.
  3. Ouders vullen het aanmeldingsformulier in en kruisen PRO aan op het aanmeldingsformulier.
  4. Het aanmeldingsformulier wordt verwerkt op de praktijkschool.
  5. De praktijkschool vraagt gegevens op bij de basis/ sbo-school van herkomst. De orthopedagoog beoordeelt de leerachterstanden en het IQ. Ontbreken er gegevens dan wordt de leerling getest.
  6. De Sprong maakt een dossier aan.
  7. Een samenvatting van de dossiergegevens wordt aangeboden aan het Samenwerkingsverband VO Zeeuws-Vlaanderen.
  8. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor het praktijkonderwijs.
  9. De toelaatbaarheidsverklaring wordt verstuurd naar ouders en de praktijkschool. De praktijkschool stuurt ouders een aanmeldingsformulier.