Ouderbijdrage

Praktijkschool De Sprong vraagt jaarlijks van ouders een bijdrage voor kosten die niet door de overheid betaald worden. Naast een vaste bijdrage voor kosten die samenhangen met het lesprogramma (de schoolkosten) wordt een klein bedrag gevraagd voor extraatjes die de sfeer op school bevorderen (de ouderbijdrage). Denk b.v. een traktatie tijdens een uitstapje.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2015/2016 vastgesteld op  € 5,--  per leerling per schooljaar.

Dit betreft een vrijwillige bijdrage, waaruit schoolbenodigdheden of -activiteiten betaald worden, die niet onder de rijksbekostiging vallen.

U wordt gevraagd uw bijdrage te betalen vóór vrijdag 30 september 2015.

Dat kan contant op school of per bankoverschrijving:

                                               Bankrekeningnummer    NL86 RABO 0392415305

                                               RABO-bank Terneuzen

                                               T.n.v. schoolfonds “DE SPRONG”

Dit onder vermelding van          “Ouderbijdrage 2015/2016.+ naam leerling”