Ouders

De rol van de ouders

Het team vindt het belangrijk om goed samen te werken met de ouders. Zo kan een leerling in een veilige omgeving gebruik maken van zijn mogelijkheden.


Mentor

Op een ouderavond kunt u de mentor van uw zoon of dochter spreken.

Onderbouw en middenbouw

Twee keer per jaar, in januari en in juni, krijgen de leerlingen een beoordeling. Wij stellen u dan in de gelegenheid om de resultaten te komen bespreken met de mentor(en) en met de overige leerkrachten.

 

Bovenbouw

Twee keer per jaar, in januari en in juni worden er voortgangsgesprekken gehouden met de leerlingen en de ouders/verzorgers door de mentor. Stage, school- en uitstroommogelijkheden komen dan aan bod. Dan wordt het individuele ontwikkelingsplan ook besproken. Ter ondersteuning worden er in klas 3, 4 en 5 toetsen en testen afgenomen.

Ook is er altijd gelegenheid om contact op te nemen met de school al u vragen heeft of ergens over wil praten.